| 07 مهر 1399
En  | 

سمینارها

اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریانهای حیاتی و زیرساختهای عمرانی در کرمان برگزار شد.
اولين کنفرانس ملی تاب آوری شریانهای حیاتی و زیرساختهای عمرانی در محورهای تاب آوری شریانهای حیاتی، بهسازی و مقاوم سازی، توسعه پایدار شهری، حمل و نقل، اقتصاد و تا...
شنبه 30 دي 1396

جستجو

برچسب ها