| 15 تیر 1399
En  | 

علی حاجی زاده
 

سرپرست معاونت فنی

سرپرست معاونت راهداری

قائم مقام مدیر کل

معاون مسکن و ساختمان

معاون بازآفرینی شهری ومسکن

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان

 

 


در حوزه مديركل علاوه بر وظايف مديريت، سازماندهي، هماهنگي و كنترل، انجام وظايفي به شرح زير صورت مي پذيرد:
1- راهبري امور مربوط به ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات به منظور بهبود عملكرد براساس ضوابط و مقررات با هماهنگي دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه
2- راهبري امور واحدهاي شهرستاني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي
3- راهبري امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركز حراست وزارتخانه
4- همكاري با حوزه ستادي در انجام امور مربوطه به گزينش نيروي انساني اداره كل براساس ضوابط و مقررات
5- راهبري امور روابط عمومي اداره كل استان
6- راهبري امور كتابخانه و تجهيز آن براساس نيازهاي اداره كل
7- نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي ابلاغ شده
8- نظارت بر امر تهيه و تنظيم بودجه سالانه در چارچوب ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه با همكاري واحدهاي ذيربط
9- نظارت بر امور مربوط به آمار و فن آوري اطلاعات براساس اهداف، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه
10- نظارت بر امور مربوط به كنترل روند پيشرفت طرح ها و پروژه ها
11- راهبري امور مرتبط با طرح هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي شهري
12- راهبري امور مديريت بحران و پدافند غيرعامل اداره كل استان براساس اهداف، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه
13- اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و ماموريت هاي تعيين شده
14- دبيري كميسيون هاي ماده 5 و كارگروه هاي تخصصي مسكن و شهرسازي
15- شركت در كميسيون ها، كميته ها، شوراها و جلسات مربوط حسب قوانين، آئين نامه هاي موضوعه و وظايف محوله

 

اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

اداره پیمان، رسیدگی و قراردادها

اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع

اداره آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

اداره هماهنگی حمل و نقل