06 مهر 1400
En  | 

معاونت ها

 • مجتبی زابلی زاده (معاون مسکن و ساختمان)

  مجتبی زابلی زاده (معاون مسکن و ساختمان)

 • رضا حافظی(معاون معماری و شهرسازی)

  رضا حافظی(معاون معماری و شهرسازی)

 • عطاا... منوچهری(معاون مهندسی و ساخت)

  عطاا... منوچهری(معاون مهندسی و ساخت)

 • علی عباسی پور(معاون املاک و حقوقی)

  علی عباسی پور(معاون املاک و حقوقی)

 • محمد رحیمی(معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی)

  محمد رحیمی(معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی)