04 بهمن 1398
En  | 

معاونت ها

 • مدیریت مسکن و بازآفرینی شهری(علی حاجی زاده)

  مدیریت مسکن و بازآفرینی شهری(علی حاجی زاده)

 • مدیریت معماری و شهرسازی(رضا حافظی)

  مدیریت معماری و شهرسازی(رضا حافظی)

 • مدیریت املاک و حقوقی(سید ناصر اشرفی)

  مدیریت املاک و حقوقی(سید ناصر اشرفی)

 • معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی(محمد رحیمی)

  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی(محمد رحیمی)

 • معاون مهندسی و ساخت (علی کاراموزیان)

  معاون مهندسی و ساخت (علی کاراموزیان)