12 فروردین 1399
En  | 

معاونت ها

 • مدیریت معماری و شهرسازی(رضا حافظی)

  مدیریت معماری و شهرسازی(رضا حافظی)

 • مدیریت املاک و حقوقی(بهمن فرامرزی نیا)

  مدیریت املاک و حقوقی(بهمن فرامرزی نیا)

 • معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی(محمد رحیمی)

  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی(محمد رحیمی)

 • معاون مهندسی و ساخت (علی کاراموزیان)

  معاون مهندسی و ساخت (علی کاراموزیان)