| 15 تیر 1399
En  | 

معاونت ها

 • مدیریت مسکن و بازآفرینی شهری(مجتبی زابلی زاده)

  مدیریت مسکن و بازآفرینی شهری(مجتبی زابلی زاده)

 • مدیریت معماری و شهرسازی(رضا حافظی)

  مدیریت معماری و شهرسازی(رضا حافظی)

 • معاون مهندسی و ساخت (عطاا... منوچهری)

  معاون مهندسی و ساخت (عطاا... منوچهری)

 • معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی(محمد رحیمی)

  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی(محمد رحیمی)

 • سرپرست مدیریت املاک و حقوقی(علی عباسی پور)

  سرپرست مدیریت املاک و حقوقی(علی عباسی پور)