| 04 آبان 1399
En  | 
اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریانهای حیاتی و زیرساختهای عمرانی در کرمان برگزار شد.
با حضور جمع کثیری از مدیران ،اساتید دانشگاه ، دانشجویان و پژوهشگران؛
اولين کنفرانس ملی تاب آوری شریانهای حیاتی و زیرساختهای عمرانی در محورهای تاب آوری شریانهای حیاتی، بهسازی و مقاوم سازی، توسعه پایدار شهری، حمل و نقل، اقتصاد و تا آوری، مصالح و فناوری های نوین، تاب آوری...
چهارشنبه 06 دی 1396