06 مهر 1400
En  | 
Loading
  • شوراي اقامه نماز اداره كل به منظور ارتقاء کیفیت برگزاری نماز و فعالیت های مذهبي اقدام به برگزاری نظرسنجی از حسن اجرای این فعالیت ها نموده است. لذا خواهشمند است به جهت شناخت و بررسی و رفع مشکلات احتمالی در این حوزه نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام لازم را مبذول فرمایید .ضمناً در صورت مشاهده مشکلات خاص در حوزه فعالیت های مذهبي مراتب را به دبير محترم اقامه نماز اطلاع دهید.

  • آیا حضرتعالی در نماز جماعت اداره، حضور پیدا می کنید؟  • به نظر شما دلیل عدم حضور برخی از همکاران در نماز جماعت چیست؟